લેમન ગ્રાસ શુ છે? લાખો રૂપિયાની કમાણી કરાવતા લેમન ગ્રાસની ખેતી વિશે સંપૂર્ણ માહિતી

લેમન ગ્રાસ એક ઔષધીય છોડ છે. લેમન ગ્રાસનો ઉપયોગ મેડિસીન, કૉસ્મેટિક અને ડિટર્જંટમાં કરવામાં આવે છે. વર્તમાન સમયમાં લેમન ગ્રાસની ખેતીને સારી કમાણીનું સાધન કહી શકાય છે. લેમન ગ્રાસની ખેતીમાં સૌથી ખાસ વાત એ છે કે લેમન ગ્રાસને ખાતરની જરૂર પડતી નથી તેમ જ જંગલી જાનવર પણ તેને નુકસાન કરી શકતા નથી. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા પણ લેમન ગ્રાસની ખેતીને સતત ઉત્તેજન આપવામાં રસ લેવામાં આવે છે.

Lemon Grass Ni Kheti
Lemon Grass
Source : Internet

લેમન ગ્રાસની ખેતીમાં રોપણી અને કાપણીનો યોગ્ય સમય

લેમન ગ્રાસની ખેતી કરવાનો સૌથી સારો સમય ફેબ્રુઆરીથી જુલાઈ વચ્ચેનો હોય છે. લેમન ગ્રાસની રોપણી કર્યાના 3 મહિના પછી લેમન ગ્રાસની કાપણી કરી શકાય છે. એક વખત લેમન ગ્રાસની વાવણી કર્યા પછી લગભગ 3 વર્ષ સુધી લેમન ગ્રાસની કાપણી કરી શકાય છે.

લેમન ગ્રાસ તૈયાર થયુ છે કે નહીં તે જાણવા માટે લેમન ગ્રાસને તોડીને સૂંઘવું જોઇએ. લેમન ગ્રાસને સૂંઘવાથી લિંબુ જેવી તેજ સુગંઘ આવે છે તો લેમન ગ્રાસની ખેતી તૈયાર થઈ ગઈ છે.

લેમન ગ્રાસની કાપણી જમીનથી આશરે 5 થી 8 ઇંચ ઉપરથી કરવી જોઇએ, જ્યારે બીજી બાજુ કાપણીમાં કટ્ટાદીઠ 1.5 થી 2 લીટર તેલ નિકળે છે અને લેમન ગ્રાસની ઉત્પાદન ક્ષમતા ત્રણ વર્ષ સુધી વધે છે.


લેમન ગ્રાસની કિંમત કેટલી ?

લેમન ગ્રાસનો ઉપયોગ તેલ કાઢવામાં થાય છે. લેમન ગ્રાસની ખાસ વાત એ છે કે લેમન ગ્રાસના એક લીટર તેલની કિંમત રૂપિયા 1000 થી 1500 સુધી હોય છે.

લેમન ગ્રાસની ખેતીમાં કેટલો ખર્ચ થાય?

લેમન ગ્રાસની ખેતીમાં પ્રતિ હેકટરે આશરે રૂપિયા 30 થી 40 હજાર સુધી ખર્ચ આવી શકે છે.

લેમન ગ્રાસ ખેતીમાં કમાણી કેટલી?

લેમન ગ્રાસની ખેતીમાં એક વર્ષેમાં પ્રતિ હેકટરે આશરે 1 લાખથી રૂપિયા 1.50 લાખ સુધી કમાણી કરી શકાય છે. આ રીતે ખર્ચમાં કાપ મૂક્યા બાદ આશરે 70 હજારથી 1.20 લાખ રૂપિયા સુધી સારો નફો મળી શકે છે.

Post a Comment

0 Comments