ખેડૂતો માટે ખૂબ જ ઉપયોગી ભેંસ પાલન વિશે સંપૂર્ણ માહિતી આપતું પુસ્તક હમણાં જ ડાઉનલોડ કરો.

નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો,

આણંદ યુનિવર્સિટીના કૃષિ ગૌ વિદ્યા સામાયિકના દર મહિને આવતા અંકો અને અન્ય વિવિધ ઉપયોગી લેખોની PDF તમારા સૌની વ્હાલી વેબસાઈટ www.kheduthelp.in પર મળી રહેે છે. જેેને તમે સરળ રીતે ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

તમે સીધા વોટ્સએપ પર આ PDF મેળવવા માંગતા હોવ તો 7990263411 પર તમારુ નામ, ગામ અને જિલ્લાનું નામ લખીને વોટ્સએપ પર મેસેજ કરો અથવા 👉🏻 અહીંયા ક્લિક કરવાથી તમે સીધા વોટ્સએપ પર મેસેજ કરી શકશો.

ભેંસ પાલન વિશે સંપૂર્ણ માહિતી આપતા પુસ્તકને ડાઉનલોડ કરવા👉🏻 અહીંયા ક્લિક કરો.
ભેંસ પાલન સંપૂર્ણ માહિતી
FIRST PAGE OF BUFFALO INFORMATION BOOK

અમારુ લક્ષ્ય

અમારું લક્ષ્ય એવા બધા નાગરિકો સુધી પહોંચવાનું છે કે જેઓ કૃષિ અથવા કૃષિ સંબંધિત કાર્ય દ્વારા જીવન જીવતા હોય અથવા જીવન જીવવા માંગતા હોય અને માત્ર ગુજરાતીને સમજી શકતા હોય.
ભેંસ પાલન સંપૂર્ણ માહિતી
BUFFELO INFROMATION INDEX PAGE
This blog gives information about farming, animal husbandry, animal diseases and its treatment etc in the Gujarati Language for gujarat's Farmers.

Post a Comment

0 Comments